Кадровий склад закладу

Прізвище, Дата Посада Назва навча- Спеціа Осно Загаль- 3 якого Який Навантаження Коли, Результати Домашня
ім”я народ льного зак- льність вний ний року предмет де про- атестації адреса
по батькові жен- ладу,коли за дип- чи стаж працює викладає 1-4 5-9 10-11 ходив
ня. закінчив, ломом суміс- пед.ро в курси
№ диплому ник боти закладі
1. Щербина 30.05. Директор Сумський Історія, основ 15р./7р. 2002р. Історія 3,5 5,5 СОІППО

 

2016р. с.Підлипне,
Віктор 1976р педінститут, практи ний  Вища кат. Короленка, 34
Борисович . 1998р. чна 2015 Грамоти
2790908711 № 10619768 психо- Облуо2007,
логія В/о 2004, 2016 р –
2. Прокопенко Інна Леонідівна 26.04.

1977р.

Заступник .директора з НР Сумський педінститут, 1999р.

№11867741

Фізика, математика, астрономія, ОБЖ Основ. 16р/4р. 2014р. Математика, інформатика 8 1 СОІППО

2015

 

2015 р., І кат.

Грамота Недригайлівської РДА, 2009 р.

Від.осв.2016

с.Підлипне, вул..

Короленка, 26

3. Дорошенко

Валентина

Михайлівна

2796806820

 

28.07.

1976р.

Заступник директора з НВР Ніжинський педунівер-ситет

2001

№16176474

Педагогіка і метод серед.освіти.Українська мова і література Основний 23 р./5 р. 2013 Заруб. літ 10 Сум. ОІППО 2016 р. 2015 р.

І кат.

 

с.Підлипне, Ворошилова, 68
4. Бурлака

Валентина

19.11. 1983р учитель Сумський пед.універс., Геогра-

фія,

основ ний 14р. 2004р. Природозн. 15,5 2,5 Сум.

 

2014р. м..Конотоп,

Металістів,

Валентина 1983р. 2006р. осн.екон Географія  ОІППО І категорія    Вул.Лісового,
Григорівна №29994427 номіки Економіка 2016р. грамота № 44/119
3063815069 Осн. здоров міськвно,2010
Грамота облуно, 2014р.
Демидко 19.05. учитель Сумський Педагог. основн 2008р. Декретна відпустка декр Сум.

 

2011р. м.Конотоп,
Наталія 1980р. держ.пед. і метод.  ОІППО

 

І кат. Новоселівська,
Олександрівна унів,2004р. сер.осв., 2009 грамота №26
2935914787 №25601895

 

музика міськуо,2005
5. Прокопець 02.02. учитель Сумський Укр.мов основ     30 р. 1988р. Сум. 2017р. м.Конотоп
Тетяна 1966р педінститут, ва,літ. ний Укр.мова 12,5 8 ОІППО Вища кат. Вул..
Петрівна

 

1989р. та л-ра 2015р. Ст.учитель Успенсько-

Троїцька,55/35

2413905181 № 635325 Грамоти
міськво 02,
04,р., 2012
Облуо,
2008р.

 

6. Щербина 27.05. учитель Сумський Укр.мо основ 38р. 1982р. Укр.мова 11 9 Сум. 2014р. с.Калинівка
Лариса 1960р педінститут, ва,літ. ний і літ. ОІППО Вища кат. Макаренка
Миколаївна 1987р., 2011р. Грамота 1/4
2206206067 №818594

 

облуо,04, 13
7. Лиса Надія Вікторівна 10.03.

1957р.

учитель Харківський державний університет Історія, правозн. Основ ний 39 р. 1983р. Історія, правознавство 8,5 2 СОІІПО

2014

2014

І кат.

С.Підлипне

Вул.Королен-ка, 59

8. Юхименко 07.05. учитель основ 2016 р. Вихователь 30 С.Підлипне
Ганна 1995р. Глухівський Початк. ний ГПД 1 пр. вул..
Віталіївна педуніверситет освіта Бойківки 13

 

9. Демченко 04.11. учитель  Ніжинський основ 11р. 2017 р. Математи 8 С.Підлипне

Вул.Королен-ка, 38

Наталія 1983р. педінститут матема ний 12 6
Вікторівна тика
10. Лисенко 16.07. учитель Ніжинський Хімія, основ 38р. 1980р. Хімія 12 Сум. 2014р. с.Підлипне,
Світлана 1958р педінститут, біоло- ний 6,5 2,5 ОІППО вища Червона, 10
Іванівна 1980р., гія 2013р. Вімінник
2138104980 №031376 освіти, 1994
грамота
облуо,2004
Войтечко 03.07. учитель Сумський Біологія основ 2013 р. Декретна 2015

 

м.Конотоп
Світлана 1985 педініверсит, Пр.псих. ний відпустка Друга кат. Вул.Кочмазова
Миколаївна 2008р. 2-й пр..
3104904109 № 34732871
11. Міршавка Людмила Анатоліївна 21.03.

1986

психолог Глухівський державний педагогічний університет, 2009 Соціально педагог

Практичний психолог

основний 2 роки 2018 Психолог М.Конотоп

Вул..Інтернатна, 108

 

12. Бойко Ольга Василівна 01.10.

1987

Педагог

Організ.

Навчається заочно

ГПДУ

Початкова освіт основн 2018 Педагог

Організ.

с.Підлипне,
Вул..Бойківка
76
13.

 

 

Сидоренко 20.04. учитель Укр.політ. Елект- основ 22 р. 2004р. Трудове Сум.

 

2015 р. с.Підлипне,
Микола 1959р інститут, ричні ний навчання, 15 3 ОІППО Вища категорія Вул..Сумська
Олексійович 1984р. машин інформат.   2014р. Грамоти 26
2165905251 №398851 міськво,2007,

облуо,2009р.

14. Шпота 07.08. учитель Глухівський Пед.і основ 32р. 1993р. 1клас 23 Сум. 2014р. с.Підлипне
Наталія 1964р педінститут, метод. ний ОІППО вища кат. Свердлова,
Анатоліївна 1985р. поч.на 2014р. Ст..учитель 20
2359504446 № 809592 вчання  Грамота облуон, 2014р.
15. Пацак 07.09. учитель Глухівський Пед.і основ 37 р. 1981р. 2 клас 21 Сум. 2014р. м.Конотоп,
Тетяна 1960р педінститут, метод. ний ОІППО вища кат. Ст.. Г.Тхора,
Миколаївна 1981р. поч.на- 2014р. Грамоти 92/56
2216505101 №071389 вчання міськво, 2011р.
16. Демченко 12.10. учитель осн 2 р. 2016 3 15
Богдан 1994 Глухівський Фіз. ник Фіз. С.Підлипне
Анатоліович НПУ виховання виховання 1 пр.Г.Тхора
27

 

17. Базарна 16.04. Бібліоте Хмельниць- Інже- основ 38р. 1987р. Бібліотекар Сум. 2015р. с. Підлипне
Антоніна 1958р кар /0,5ст/ кий техноло- нер-тех ний ОІППО І категорія Вул..Лазарев-

ського,27

Павлівна гічний інст. нолог 2015р. Грамоти
2129005403 1980р. міськво,03,04
№ 142338 облуо2000
Міносвіти,
2005р..
18. Пархоменко

Людмила

Вікторівна

11.11.

1966р.

учитель Глухівський

держ.пед.інст

1995р. ЛЕ ВЕ

№ 001665

Початкове нав-чання

 

 

 

Основ-ний 21 р. 2006 р. 4  клас 22 Сум.

ОІППО

2014 р.

2017 р.І кат.

Грамота місь

,2009Грамота.

облуо 2012,

 

 

с.Підлипне.

Іпр.Респуб-ліканської,18

 

19.

Кузько Андрій Михайлович

2785314034

04.04.

1976 р.

учитель Сумський педінститут 1998 р. СМ№10614872 Фізика, математика Основ-ний 97 р. 2012 р. Фізика

астрономія

11 8,5 Сум. ОІППО 2014 р. 2015 р. І кат. С.Підлипне,

Вул..Молодіжна,30

20. Ткач

Антоніна Григорівна

2413320548

27.01.

1966р.

Вихова-тель Глухівський педінститут

1987 р.

№ 92

Педаго-гіка іметодика поч..навчання основний 23 р. 2012 р. 3  клас 22 2018

ІІ кат.

с.Підлипне, вулВесняна,

17

21. Сердюк Анна Сергіївна

3286303461

22.11.

1989р.

учитель Сумський державний педагогічний університет 2012 р.СМ №43108167 Філологія Основ-ний 6 р. 2012 р. Інформат.

Заруб.лра

6 3 7,5 2018

ІІ кат.

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Підлипне, Сумська,

117

22.

 

Котенко

Анна

Володимиріна

3337202225

 

15.05.

1991р.

 

Учитель

 

Сумський педунівер-ситет

 

Філологія

 

Основний

 

5 р..

 

2013

 

Англ.мова

Обсл.праця

Обр.м-во

 

10

 

10

 

с.Підлипне, вул.Червона, 57

 

23.

 

Гузь Ольга Олексіївна

 

13.10.

1981

учитель Ніжинський педуніверситет2004 р.

ЕН № 25654224

 

Англ.м.

Зар.л-ра

основний 13 р. 2009 Англ.мова 17 3 СОІППО

2014

2016 р.

Вища

С.Підлипне

Вул..Вишнева, 18

24.

 

Заріцька

Олена

Анатоліївна

 

17.03.

1980р.

 

учитель Ніжинський

ДПУ

хімія основний 15р. 2016 біологія 8 7,5 СОІППО

2014

2016

І кат.

С.Підлипне

Вул..Сонячна, 35

25. Гурба

Євген

Вікторович

07.11.

1979

Учитель Ніжинський

ДПУ

музика сумісник 16р. 2017 музика 7 М.Конотоп

Задесенка, 6/4

 

 

 

 

 

 

 

ї

Директор  школи _________В.Б.Щербина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станом  на  05.09.2018 року

Ушколі 11 класів, 203  учні

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *