ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Правила поведінки здобувачів освіти

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» закону України Про освіту здобувачі освіти мають право на:

–       якісні освітні послуги;

–       справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

–       відзначення успіхів у своїй діяльності;

–       свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

–       безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

–       повагу людської гідності.

Здобувачі освіти зобов’язані:

–       виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

–       поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–       відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

–       дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Загальні правила поведінки

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, Статуту школи. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам. Не допускати вживання непристойних виразів і жестів. Не допускати вживання та розповсюдження алкогольний напоїв, тютюнових виробів, наркотичних та токсичних речовин. Не можна без дозволу покидати територію школи в урочний час. Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників, що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам. Учні бережуть майно школи, акуратно охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, заклад відповідальності не несе. Учні або вчителі, які знайшли загублені або забуті речі, належить віднести охоронцю, класному керівнику або черговому вчителю. Прояви булінгу, фізичне насилля над людиною, знущання над твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний пред’являти щоденник. Здобувачі освіти та вчителі зобов’язані дотримуватись дисципліни на основі взаємоповаги до інших, а також до освітнього процесу та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти. Кожен вчитель має виконувати вимоги посадової інструкції та правила внутрішнього розпорядку школи. Кожен учень та вчитель має вчасно приходити на заняття.

Поведінка на уроці

Під час уроку учням забороняється вживати їжу, користуватися ІТ-пристроями не за призначенням, і займатися іншими справами, які не стосуються навчання. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від процесу навчання. Якщо під час занять необхідно вийти, то потрібно попросити дозволу. Якщо учень хоче поставити питання або відповісти, то він піднімає руку. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі, переодягнені в спортивне взуття. Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і переконання при обговоренні питань. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки.

Поведінка в їдальні

– Під час харчування належить дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

– Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

– Учні дотримуються черги при отриманні їжі.

– Розмовляти треба неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

– Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

– Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ УГОДИ

Для учнів: складання пояснювальної записки та запрошення батьків до адміністрації школи; складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей; обговорення проблемної поведінки учня-порушника на засіданнях ради профілактики та педагогічних рад закладу з запрошенням батьків.

Для педагогів: обговорення проблемної поведінки вчителя на засіданнях  рад закладу на предмет відсторонення педагога від роботи з учнем/учнями певного класу; пониження у кваліфікацій категорії, отриманій у ході чергової/позачергової атестації; винесення догани, звільнення з посади у визначеному законодавством порядку на підставі порушення ст. 42 «Академічна доброчесність» закону «Про освіту» чи інших законів України.

Для батьків: відшкодування батьками/законними представниками особи учня-порушника завданої матеріальної шкоди; у разі відсутності учнів на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти; складання подання до ювенальної поліції або до служби у справах дітей з приводу неналежного виконання батьківських обов’язків; у разі ігнорування та ухиляння батьками запрошення до адміністрації, складається подання до служби у справах дітей та до поліції.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *