Звіт директора про роботу у 2017-2018 навчальному році

Звіт директора

про роботу   Підлипненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Конотопської міської ради за 2017-2018 навчальний рік

 

21.09.2018

 

У  2017-2018  навчальному  році  роботу  шкільного  колективу  було  спрямовано  на  єдину  науково-методичну  проблему  „Інноваційний потенціал вчителя як складова його інноваційної культури” /3-й  рік/.   Згідно  плану  роботи  адміністрацією  школи, керівниками  шкільних  методичних  об’єднань  проводилася  цілеспрямована  діяльність  щодо  розвитку, вдосконалення  й  підвищення  професійної  майстерності   педагогічних працівників, формування  вмінь  творчого  використання  новацій  у  навчальному  процесі. Були  визначені  такі  пріоритетні  завдання:

– підготовка до роботи в умовах НУШ;

–  посилення  індивідуальної  роботи   з  обдарованими  дітьми;

–  покращення   роботи  гуртків,  факультативів;

–  науково-методичне  та  кадрове  забезпечення  з  допрофільного  та  профільного  навчання;

–  активізація  роботи  методичних  об’єднань;

–  цілеспрямована  спільна  робота  педагогічного колективу  і  кожного  вчителя  над підвищенням  рівня  навчальних досягнень  учнів  з  предметів;

–  впровадження  інформаційних  та  комунікаційних  технологій  у  навчально-

виховний  процес;

–  робота  над  удосконаленням  уроку  як  засобу  розвитку  творчої  особистості

учнів  і  вчителя.

У  2017-2018  навчальному  році  роботу початкової ланки,  як і всього   шкільного  колективу,  було  спрямовано  на  єдину  науково-методичну  проблему. Згідно  плану  роботи  адміністрацією  школи, керівниками  шкільних  між предметних методичних  об’єднань  проводилася  цілеспрямована  діяльність  щодо  розвитку, удосконалення  й  підвищення  професійної  майстерності   педагогічних працівників, формування  вмінь  творчого  використання  новацій  у  навчальному  процесі.

З грудня 2016 року школа включена в проект «Школа сприяння здоров’ю», тому на виконання положень цього проекту велика частина уваги була приділена підтриманню та зміцненню здоров’я учнів.

Усю  роботу  початкової   ланки  направлено  на  впровадження  та  реалізацію  нового Закону  України  “Про  освіту”, “Про  дошкільну  освіту”,  на підготовку до роботи в умовах Нової Української школи, виявлення  і  розвиток  здібностей  кожного  учня,  формування  духовно  багатої, вільної, фізично  здорової, творчо  мислячої  особистості, що  володіє  міцними  знаннями  за  курс  початкової  школи.

Усі  педагоги сумлінно  відносяться  до  справи,  працюють  творчо. У колективі  початківців налагоджена  атмосфера  співробітництва,  взаємодопомоги, підтримки.  Учителі  не  тільки  вимогливі  до  себе,  але  й  один  до  одного.

Учителі  початкових  класів  протягом  року  займалися  також  устаткуванням  своїх  кабінетів.  Вони  працюють  у  тісному  контакті  з  учителями – предметниками,  особливо  у  вирішенні  питання  наступності  між  початковою  та середньою  ланками, яке  розглядається щорічно  на  педагогічній раді  та  узагальнюється  за  матеріалами  класно-узагальнюючого  контролю  наказом     по школі.

На  виконання  плану  роботи  та  з  метою  посилення  уваги  до  початкової  ланки  у  2017-2018 навчальному році  було  проведено  наступні  заходи:

–         сплановано  і  проведено,  згідно  планів, 4  засідання  МО  учителів  початкових  класів,  на  яких  розглядались  теоретичні «Інноваційні технології, пошуки, проблеми, знахідки», «Професійна компетентність сучасного вчителя початкових класів», «Ключові та предметні компетентності молодшого школяра»,  «Індивідуальний підхід до навчання першокласників» та  практичні  питання:   державна підсумкова атестація /розгляд   матеріалів, аналізи  підсумків/, організація та відкриття літнього оздоровчого табору, експрес інформація за новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.

Було  проведено  4  перевірки  стану  ведення  класних  журналів.  Результати  перевірки  свідчать,  що  в  основному,  учителі  початкових  класів  охайно, грамотно  і  вірно  оформляють  журнали, але  зустрічаються  і  недоліки: допускаються виправлення дат, недостатньо диференціюються домашні завдання, порушується нумерація уроків, використовується коректор.

Практикуються  такі  традиційні  форми  роботи:  інструктивно-методичні  наради,  відкриті  уроки  та  заходи,  методичні  оперативки,  семінари-практикуми.

Двічі  на  рік  проводиться  перевірка  виконання  програм,  за  результатами  яких  видається  наказ.  Перевіркою  виявлено, що  програмовий  матеріал  виконано  повністю, кількість  нормативних  уроків  розвитку  мовлення, позакласного  читання, контрольних  робіт  та  тематичних  перевірок  виконано  повністю.

Із 25 педагогічних працівників закладу в 2017-2018 навчальному році  атестовано 2, що складає 8%.  За підсумками атестації вчителю початкових класів Ткач А.Г. та педагогу – організатору Сердюк А.С. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Хід  атестації  педагогічних  кадрів  у  навчальному  закладі  перебуває  на  постійному  контролі.

Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вчителям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи вчителів шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань, відвідування позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

Учителі, які  атестувались,  були  активними  учасниками  шкільних  і міських  методичних  заходів.

Розв’язання   проблем  та  завдань  школи, затверджених  педагогічним колективом  на  навчальний  рік,  дозволило  досягти  певних  результатів.

Якість роботи з обдарованими учнями дещо зросла. Проте, більшість учнів нашої школи, учасників ІІ етапу олімпіад  не стали призерами та переможцями, тому питання роботи з обдарованими учнями слід тримати на постійному контролі.

У  2017-2018 навчальному  році  було  продовжене  профільне  навчання: 10-11 класи навчалися за профілем української філології.

На  початку  2017-2018 навчального  року  відповідно  до  кількісного  та  якісного  складу   педагогічного колективу:

кількість  педагогічних працівників  (постійний склад учителів) –  25;

із  постійного  складу учителів:      вищої категорії  – 10,

І категорії     –   8,

ІІ категорії    – 3,

спеціалістів     – 4.

Мають  вищу  освіту  –  25  чоловік.

Звання “ Старший  вчитель “  мають  5  працівників.

Робота  з  педагогічними кадрами  була  спрямована  на  підвищення  професійного  та  методичного  рівнів  кожного  педагога.  Для  цього  забезпечувалося  співвідношення  колективних,   групових  та  індивідуальних  форм  роботи,  традиційних  та  інноваційних  підходів  до  методичної  роботи.  Продовжується  практика  нетрадиційного  проведення  педагогічних  рад та  семінарів-практикумів.

Разом  з  тим  слід  відзначити, що  не   забезпечується    рівномірне  співвідношення  участі  окремих  педагогів  у  системі  методичної  роботи. Це  має  і  об’єктивні  причини: так  за  кількістю  кадрів  створено  методичні міжпредметні об’єднання  вчителів філологів, вчителів природничого, художно – естетичного  циклів, початкових  класів, класних керівників.  Кращою  визнана  робота  методоб’єднання   вчителів природничого циклу /керівник Бурлака В.Г./. Згідно  плану  проведено   4 засідання  кожного  методичного  об’єднання, на  яких  велика  увага  приділялась таким питанням: «Інноваційні технології, пошуки, проблеми, знахідки», «Професійна компетентність сучасного вчителя початкових класів», «Ключові та предметні компетентності молодшого школяра»,  «Індивідуальний підхід до навчання першокласників» та  практичні  питання:   державна підсумкова атестація /розгляд   матеріалів, аналізи  підсумків/, організація та відкриття літнього оздоровчого табору, експрес інформація за новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.  Але  нововведена спільна  робота  між предметних методичних об’єднань викликає  деякі труднощі, тому   що  питання  специфіки  одного  предмету  не  завжди  цікаве  для  іншого, тому  при  складанні  плану  роботи  обираються  спільні  теми, а  для  вирішення  окремих  питань  фахівці  збираються  на  співбесіди  з  заступником  директора  з  навчально-виховної  роботи.

Слід  також  зауважити, що питання самоосвіти всіх педагогічних працівників продовжують тему плану роботи школи на рік.

Аналіз  підсумків  за  2017-2018 навчальний рік  показав, що  педагогічний колектив  школи  у  процесі  своєї діяльності  реалізує  мету  й  задачі, які  були  поставлені  на  початку  навчального  року  у  справі  навчання  і  виховання  дітей: результативність  навчання  відповідно до статистичного звіту дещо збільшилась,  результативність  учнів у ІІ етапі олімпіад також дещо вища у порівнянні з минулим роком.

Навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами:

–  річний план роботи;

–  розклад уроків, завірений СЕС;

–  графік чергувань;

–  графік роботи гуртків та факультативів;

–  графік здійснення внутрішкільного контролю;

–  план роботи ПК, МО.

У школі здійснювалися різні види контролю, а саме:

–  правильність ведення шкільної документації;

–  дотримання єдиного орфографічного режиму;

–  стан перевірки та ведення зошитів, щоденників;

–  стан впровадження нових педагогічних технологій;

–  відвідування учнями школи, забезпечення всеобучу, підвіз дітей;

–  забезпечення учнів підручниками та робота по їх збереженню;

–  стан викладання предметів  інваріантної складової;

–  робота шкільних гуртків та факультативів;

–  контроль за роботою вчителів, які  атестувалися;

–  дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

–  підготовка  до  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  державної

підсумкової атестації;

–  класно-узагальнюючий  контроль  у  5, 10 класах.

У 2017-2018  навчальному році в школі функціонувало 11 класів. Кількість учнів на кінець навчального року становила 187. На початок нового навчального року – 203.

Всі учні 9 класу отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Випущено  7 учнів одинадцятого класу, всі вони  одержали атестат про повну загальну середню освіту.  Всі  учні брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Оцінок початкового рівня   на ЗНО у наших учнів немає,проте 5 учнів не підтвердили свої річні оцінки з різних предметів.

Це свідчить про те, що слід посилити роботу по підготовці учнів до ДПА та ЗНО.

Адміністрація разом із ПК школи приділяла належну увагу роботі з охорони праці, забезпеченню виконання правил внутрішкільного розпорядку.

Велика увага педагогічного колективу була приділена організації роботи щодо оздоровлення учнів. Так, протягом червня 2018 року на базі навчального закладу діяв пришкільний оздоровчий табір „Барвінок”, в якому  оздоровлювались 60 учнів 1-8,10 класів, з них: дітей, позбавлених батьківського піклування – 6; з багатодітної родини – 5; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 13; обдарованих – 23, діти постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 3, діти з девіантною поведінкою – 1, малозабезпечені – 9.  Педагогічними працівниками, які працювали вихователями в таборі, приділялася належна увага таким формам роботи як пішохідні подорожі рідним краєм,  екскурсійні поїздки, відвідування сільського інформаційного центру, екскурсії в природу. Робота педагогічних працівників була спрямована на зміцнення фізичного, морального та духовного здоров’я дітей, розвиток лідерських якостей учнів. У заміському таборі «Мрія» було безкоштовно оздоровлено 1 учня із прийомної  сім’ї Шелестюка Дмитра, 1  дитину із малозабезпеченої сім’ї – Мовчана Єгора,     2 обдарованих  дітей –Лень Катерину та Шляховенка Артема.

У 2017-2018 навчальному році  гарячим харчуванням було охоплено      93,5% учнів. безкоштовне харчування надавалося 7 дітям,  що позбавлені  батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей та дітям, чиї батьки знаходилися в зоні АТО.  Робота  по  організації  харчування  здійснювалася відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують дане питання та була спрямована на забезпечення учнів 5-11 класів повноцінним гарячим харчуванням, яке організовано за  асортиментом шкільної їдальні та буфету, узгодженим з Конотопською районною СЕС.

Але протягом навчального року представники батьківської громадськості  не залучалися до різних форм контролю за організацією харчування, дотриманням санітарного режиму, виконанням норм харчування.  Як свідчать результати перевірок СЕС, буфетна продукція відповідала вимогам щодо асортименту та термінів реалізації. Суттєвих зауважень щодо асортименту та якості гарячого харчування з боку учнів та батьківської громадськості не надходило. Отже, діяльність навчального закладу по організації гарячого харчування потребує подальшого вдосконалення щодо залучення максимальної кількості учнів та урізноманітнення асортименту страв, забезпечення вітамінними напоями.

Внутрішкільний контроль у 2017-2018 навчальному році був спрямований на забезпечення належної роботи навчального закладу, сприяв реалізації завдань школи, створенню цілісної системи інформації про стан навчально-виховної роботи.  Протягом навчального року проведено зрізи знань,  контрольні роботи за текстами адміністрації навчального закладу з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану,  про що видано відповідні накази по школі, результати розглянуто на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

Сучасне суспільство потребує гармонійних, творчих, самостійних особистостей. З метою реалізації цього завдання відповідно організовується позакласна робота з предметів. Під час предметних декад проводяться заходи, що сприяють удосконаленню знань, вмінь з предмету й допомагають дитині самореалізуватися.

Їх діяльність спрямована на створення сприятливих умов для самовизначення, самореалізації, розвитку школярів шляхом залучення до системи громадських і творчих стосунків, громадянського виховання дітей та  підлітків, формування їх духовної культури і розвитку лідерських здібностей.

З метою підведення підсумків та нагородження найактивніших учнів закладу традиційно проводиться свято вшанування обдарованих дітей.

На святі останнього дзвоника найкращі учні закладу були відзначені  похвальними листами за високі досягнення у навчанні.

Незважаючи на певні досягнення, робота з обдарованими учнями потребує подальшого удосконалення. Це і контроль за якістю підготовки учнів до занять з боку батьків, і залучення учнів до позакласної роботи з предметів і, найголовніше, підвищення престижу знань, робота педагогічного колективу по формуванню стійких умінь, навичок, забезпечення якості знань.

Організація виховного процесу у навчальному закладі здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України: «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», лист МОН від 25.07.2016  № 2.1/10-1828  «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Згідно річного плану роботи школи, на виконання рішень педагогічної ради та з метою систематичного контролю за станом й результативністю виховної роботи,  роботи з профілактики правопорушень у навчальному закладі здійснювався внутрішкільний контроль. Педагогічний колектив навчального закладу у 2017-2018 навчальному році продовжував роботу над виховною проблемою «Формування інноваційної культури виховного процесу».

Протягом 2017-2018 навчального року на нарадах при директорі було проаналізовано стан виховної роботи з таких  питань:

–         організація харчування учнів;

–         підсумки перевірки класного планування;

–         стан профілактики тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

серед учнів школи;

–         результати перевірки стану відвідування учнями школи;

–         підсумки перевірки стану ведення щоденників;

–         підсумки перевірки роботи гуртків та факультативів;

–         підготовка до літнього оздоровчого періоду.

Основними напрямами виховної роботи в школі є: патріотичне, громадянське, превентивне, морально-етичне,  художньо-естетичне, сімейне, екологічне виховання,  формування здорового способу життя. Рівень вихованості учнів виступає одним із важливих критеріїв виховної роботи школи. Аналіз рівня вихованості учнів включає відповідні вікові особливості учнів, рівень національної свідомості, належний рівень правової культури, свідоме ставлення учнів до навчання, високий рівень культури поведінки учнів у школі та поза її межами, гуманістичний характер відносин між учнями, належний рівень естетичної культури учнів, усвідомлення учнями основних екологічних проблем регіону, сформованість в них почуття особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю, наявність у школярів почуття господарської відповідальності, готовності до життя в умовах ринкових відносин. Так, робота по формуванню національно-патріотичної та громадської  свідомості учнів відповідно вікові є першочерговою задачею педагогічного колективу. Вчителями – предметниками, класоводами та класними керівниками 5-11 класів запроваджено систему виховних заходів: тематичні виховні години, тематичні літературні виставки, обрядові свята, діяльність волонтерського загону, відвідування вистав, концертів, спрямованих на реалізацію даного напрямку. Учні школи активно брали участь у міських, Всеукраїнських акціях «Воїнам АТО», «За мирне небо», «Намалюй малюнок пораненому воїну АТО», «Лист пораненому».

З метою ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до свого міста були проведені екскурсії до Конотопського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського, музею-садиби генерала М.І.Драгомирова, музею авіації, музею міліції.

Протягом навчального року з нагоди відзначення пам’ятних дат, з метою виховання у молодого покоління громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України школа активно долучилася до вшанування подвигу учасників Революції гідності, увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, учасників АТО через проведення просвітницьких тематичних заходів, уроків мужності за участі ветеранів Другої світової війни.

Екскурсійні, туристично-краєзнавчі поїздки — важливий засіб формування світогляду школярів, що дають можливість краще пізнати історію та географію України, пробуджуючи любов до рідного краю. Учнівськими колективами  було здійснено екскурсійні поїздки учнів школи на конно-спортивну ферму села Жолдаки,  в зоологічний парк м. Мени, в  Дитяче місто професій м. Києва, в Національний музей Чорнобиля м.Києва та  аквапарку.

Працюючи над реалізацією завдань родинного виховання, у закладі проводились слідуючі заходи: місячник родинно-сімейного виховання «Сім’я та школа», який традиційно проводиться в березні, класні та загальношкільні батьківські  збори. Відбувся  святковий  концерт  для  батьків «Родина, родина – це вся Україна».  Вшанування  найкращих  учнів  школи  відкрилось  презентацією  «Ми вами пишаємось»,  учні отримали заохочувальні дипломи за участь в інтелектуальних, спортивних, творчих конкурсах та за активну участь у громадському житті школи та міста. У День відкритих дверей «У тісному колі сім’ї і школи” за участі учнів та  їх  батьків  були  проведені класні години родинно-патріотичного спрямування.

Педагогічним колективом школи приділялась значна увага  і художньо-естетичному вихованню. Вчителем музики  Демидко Н.О. було підготовлено  учнів школи до участі в огляді художньої самодіяльності творчих колективів. Неповторно  та  творчо  відбувся    вечір,  присвячений  Дню  Святого  Валентина  «У честь Святого Валентина»  для  учнів  8-11 класів, який  підготувала  педагог-організатор Сердюк А.С. На високому рівні було  проведено  свято   зустрічі  випускників  1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  2002,  2007,  2012 років «І знову школа кличе нас!». Учні  школи  взяли  участь  у конкурсі  учнівських театрів художнього слова «Україна моя барвінкова», а Лисенко Михайло , учень 9 класу, відзначений за майстерність виконання.

Значна робота проводиться і в рамках морального та превентивного виховання. Протягом 2017-2018 н.р. були обстежені умови проживання неблагополучних сімей та сімей соціально-незахищених верств населення: напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти, позбавлені батьківського піклування,  та складено відповідні акти. Адміністрація школи тісно співпрацює з відділом міської ради у справах дітей та соціальної служби.

Важливе місце у системі виховної роботи займає профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Практичним психологом постійно проводяться бесіди, тренінги щодо попередження правопорушень, вживання неповнолітніми спиртних напоїв, токсичних, наркотичних речовин, здійснюється корекційна робота  з учнями, схильними до правопорушень. У школі працює консультпункт як для учнів, так і для батьків. Спільна робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх здійснюється шляхом співпраці з представниками КМСД, ССД, ЦСССМ. Традиційними стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів, громадських організацій.

У роботі класних керівників Лисенко С.І. та Гузь О.О. застосовуються інтерактивні методи роботи з дітьми «групи ризику»,  які мають девіантну поведінку. У процесі проведення виховної роботи вчителями постійно використовуються індивідуальні бесіди, що позитивно впливають на формування навичок правової поведінки учнів.

Правоосвітня та правовиховна робота, здійснювана педагогічним колективом,  сприяла  підвищенню рівня правосвідомості неповнолітніх. За 2017-2018 навчальний рік учнями школи не було скоєно жодного злочину, що свідчить про систематичну роботу класних керівників, практичного психолога школи. тісну  співпрацю з батьками. Потребує перегляду система роботи вчителів-предметників та класних керівників 5-11 класів по  формуванню позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різним проявам деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та свідомого вибору   здорового способу життя.

Одним з важливих показників рівня вихованості є культура поведінки учнів у школі та поза її межами, гуманістичний характер відносин між учнями. Велика робота здійснюється педагогічним колективом  по  формуванню свідомого ставлення учнів до навчання.

З метою залучення якомога більшої кількості дітей до позашкільної освіти, на базі школи протягом  навчального року  працювало 4 гуртки: від СЮН –  «Любителі декоративних і свійських тварин» (керівник Катрошенко І.В.), від  СЮТур – 2 спортивно-туристичні гуртки: «Спортивний туризм» (керівник Тарасенко Р.Б.) і «Пішохідний туризм» (керівник Берьозов Б.М.), вихованці яких – постійні призери туристичних спартакіад ( І-ІІІ місця). Результати  роботи гуртка «Юні журналісти–краєзнавці»(керівник Лисий І.Е.) знайшли своє відображення у газеті «Конотопський край», де наші учні друкувася з матеріалами про рідну школу та село.

Усвідомлення учнями основних екологічних проблем регіону, а також  сформованість в них почуття особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю виступає одним з важливих показників рівня вихованості учнів. Відповідно до вимог робота в даному напрямі здійснюється  вчителями-предметниками Бурлакою В.Г., Заріцькою О.А., Лисенко С.І., Базарною А.П.

Традиційними суспільно-корисними справами учнів 5-11 класів стали трудові загони щодо благоустрою та озеленення пришкільної території, операції «Обеліск» по упорядкуванню Меморіалу слави у центрі села Підлипне, упорядкування могил невідомим солдатам на сільському кладовищі волонтерами школи. У рамках декади екології проводяться різноманітні заходи екологічного спрямування: екологічна гра «Дивосвіт природи», вікторина «Екологічні стежини», виховна година «Збережемо нашу Землю блакитною і зеленою», конференція «Збережемо природу рідного краю», круглий стіл «Байдужість не прощається»,  традиційним стало відзначення річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Учні школи – активні учасники Всеукраїнських, обласних та міських екологічних конкурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках»,  «Смітникам на природі годі».

Протягом 2017-2018 навчального року з учнями 5-11 класів  працювало 7 класних керівників. У своїй діяльності вони керуються Конституцією України, законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України i органів управління освіти вcix  рівнів з питань освіти i виховання учнів; правилами i нормами охорони праці, техніки безпеки, пожежного  захисту, а також Статутом i локальними правовими актами школи, в тому числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою інструкцією. Свою роботу будують відповідно Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 року № 434.

Основними напрямками діяльності класного керівника  в навчальному закладі є створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів, формування колективу класу.

Основним документом класного керівника по роботі  з дітьми є план виховної роботи, який складається на кожен семестр навчального року, погоджується заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджується директором школи. План роботи з класним колективом складається у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу.

В розділі «Психолого-педагогічна характеристика класу» класні керівники  подають загальні відомості про клас, розвиток самоврядування, ставлення учнів до громадського життя, ставлення до вчителів, визначають організаторські здібності учнів класу, участь батьків у житті класу, школи. Психолого-педагогічна  характеристика,  складена  класними  керівниками,  є неповною, що ускладнює організацію індивідуальної роботи з учнями, реалізацію особистісно-зорієнтованого  підходу до навчання та виховання учнів. Як свідчать результати перевірки, при складанні психолого-педагогічної характеристики класу класними керівниками 5-11 класів не визначаються соціально-психологічні особливості учнів, рівень вихованості учнів класу, в недостатній мірі аналізуються особистісні риси учнів класу, відсутня інформація про пізнавальні особливості дітей. Педагогічні висновки носять поверховий характер.

Зайнятість учнів у позаурочний час відображено в планах виховної роботи класних керівників, але спостерігається низька активність учнів у позаурочній роботі, участі у гуртках та факультативах.

Індивідуальна робота з учнями класних керівників 5-11 класів спрямована на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного учня. Основними напрямами індивідуальної роботи класних керівників є вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку; встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів.

Загальною проблемою залишається організація та проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня.

Класними керівниками 5-11 класів здійснюється співпраця з батьками, оскільки сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. Метою діяльності педагогічного колективу є залучення батьків до навчально-виховного процесу, що є запорукою успішної виховної діяльності з учнями.

У навчальному закладі реалізуються такі напрями роботи класних керівників з батьками: як вивчення сімей учнів; педагогічна просвіта батьків; забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу; педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету класу; індивідуальна робота з батьками; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Як свідчать результати перевірки, класними керівниками проводиться вивчення сімей учнів, що дозволяє краще пізнавати дітей та їх батьків, визначати стилі сімейного виховання, ознайомлюватися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. Однак, форми роботи класних керівників 5-11 класів залишаються переважно однотипними, інформація надходить збідненою, що не сприяє формуванню єдиних вимог сім’ї і школи до учнів.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу знаходить своє вираження у допомозі при проведенні ремонтних робіт, естетичному оформленні класних кімнат, проведенні свят, концертів, днів здоров’я. Також беруть батьки участь в організації та проведенні екскурсійно-краєзнавчої роботи. Однак, потребує подальшого удосконалення робота щодо організації за участю батьків гуртків та клубів на базі навчального закладу, проведенні колективних творчих справ. Недостатньою є робота по  залученню представників батьківської громадськості до спільного планування виховної роботи на рівні класу, школи.

На належному рівні здійснюється класними керівниками 5-11 класів педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету класу, індивідуальна робота з батьками, інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Як свідчать результати перевірки, у 5-11 класах сформована система виховної роботи в класному колективі, що дає змогу виховати морально-духовну життєво-компетентну особистість, яка зможе успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин,  сім’янин, професіонал.

Як свідчать результати аналізу, в навчальному закладі склалася система виховної роботи, основними показниками якої є:

– реалізація демократичних принципів в управлінні школою, а саме, державно-громадська модель управління навчальним закладом;

– планування виховної роботи здійснюється з урахуванням потреб суспільства та рівня вихованості школярів;

– простежується узгодженість і єдність дій школи, сім’ї та громадськості;

– здійснюється співпраця з ССД, КМСД, ЦСССДМ, громадськими організаціями, закладами позашкільної освіти, закладами культури.

Протягом 2017-2018 року тривала робота шкільної музейної кімнати.

Розвитку патріотичних почуттів, національної гідності в процесі здійснення військово-патріотичного виховання сприяє експозиція шкільного музею Г.І. Тхора, що засвідчує глибокі патріотичні почуття в нелегкі для нашого народу воєнні часи. І завдання музею – дати основи громадянської культури і патріотичного виховання, складовою яких є громадянська освіченість, компетентність, досвід участі у суспільному житті школи, громадянська зрілість особистості, що визначаються духовно-моральними якостями, ціннісними орієнтирами та світоглядно-педагогічними характеристиками особи, здатної брати участь у суспільному житті школи. Невід’ємною частиною роботи музею є зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій на території інших держав та ветеранами праці колишніми працівниками школи, оновлення експозицій про життя та подвиг Г.І.Тхора, проведення екскурсійних презентацій для учнів школи та гостей закладу.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *